جمعه 2 تير 1396_ 27 رمضان 1438 _ 23 ژوئن 2017
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 27 بهمن 1395     |     کد : 38861

تبیین و بررسی آئین نامه شورای ساماندهی امور سالمندان در شهرستان ملارد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ملارد ، در جلسه اعضای شورای ساماندهی امور سالمندان شهرستان ملارد که به ریاست مجتبی شاهقلیان معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و با حضور اعضای این شورا متشکل از روسای ادارات مرتبط و نمایندگانی از سازمان های مردمی و مراکز خدماتی برگزار شد ، چگونگی تعیین آئین نامه این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

شاهقلیان در این باره گفت در امورات مربوط به سالمندان ، از نظر رفتاری و تغییر باورهای مردمی ، نهادهای اطلاع رسان و متولی فرهنگی مانند صداوسیما ، جراید ، فرهنگ و ارشاد و آموزش و پرورش و از نظر اجرائی هم برخی دستگاههای دیگر وظایف مشخص و تعیین شده ای دارند. انتظار میرود همه دستگاهها وظایف خود را با دقت و وسواس پیگیری و به سرانجام برسانند . به گفته شاهقلیان سالمندان تهدید نبوده و از آنها می توان به عنوان ارتباط دهنده بین نسلی و آموزش دهندگانی بر اساس تجربه یاد کرد .  وی خاطر نشان کرد برنامه ریزی برای سالمندان نوعی توسعه یافتگی تلقی شده در واقع برنامه ریزی برای آینده خودمان می باشد . معاون سیاسی انتظامی فرمانداری در بخش دیگری از سخنان خود گفت نباید صرفا به تنظیم مصوبه اکتفاء کرد و ضروریست تصمیماتی که با خرد جمعی در طی جلسات گرفته می شود اجرائی گشته و به نتیجه برسد. در این جلسه آمار مربوط به سالمندان ، میزان توجه به رفاه ، مطالبات و نیازهای اجتماعی آنها در سطح شهرستان ملارد مطرح گردید و شرح وظایف هر کدام از دستگاهها و نهادهای دولتی در این خصوص یادآور شد . بخش دیگری از وقت این جلسه به ارائه گزارش توسط هر کدام از حاضرین پیرامون اقدامات صورت گرفته درباره سالمندان اختصاص داشت . در اثنای این جلسه ، یک کارگاه آموزشی برای آشنائی بیشتر حاضرین با موضوعات مرتبط با سالمندان برگزارشد . در این کارگاه آموزشی ، سالمندان از منظر بیولوژیکی ، اجتماعی ، اقتصادی ، درمانی و خدماتی مورد بررسی قرار گرفته و جمعیت سالمندان کشور در طی سال های اخیر در مقایسه با میانگین جهانی و سایر کشورها تشریح گردید . در این کارگاه ویژگیها ، نیازها و تعاریف مختلف برای سالمندی آموزش داده شد و مواردی همچون تبعیض سنی ، حمایت های مورد نیاز ، توانمندسازی ، برابر سازی فرصت ها ، مناسب سازی معابر و محیط پیرامونی و روش های ناخواسته سالمندآزاری به تفصیل بیان گردید . گفتنی است اعضای شورای سالمندان شهرستان ملارد متشکل از روسای ادارات بهزیستی ، بهداشت و درمان ، تامین اجتماعی ، کمیته امداد ، ورزش و جوانان ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و شهرداری ها می باشند .


نوشته شده ساعت  13:08      تعداد بازدید  67
PDF چاپ